[1]
P. Siemieniak, M. Rembiasz, i A. Ruta, „Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów”, HW, t. 17, nr 44, s. 135-144, mar. 2019.