[1]
H. Smutek, „Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności”, HW, t. 17, nr 44, s. 241-250, mar. 2019.