[1]
W. Pasierbek, „Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne”, HW, t. 17, nr 44, s. 253-264, mar. 2019.