[1]
M. Telicki, „Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?”, HW, t. 21, nr 57, s. 51-61, mar. 2022.