[1]
B. Sieradzka-Baziur, „Edytorial: Horyzonty duchowości”, HW, t. 21, nr 58, s. 5, cze. 2022.