[1]
K. Bochniarz i M. Witkowska, „Rekonstrukcja historyczna – czy pasja chroni przed uzależnieniem?”, HW, t. 21, nr 59, s. 123-134, wrz. 2022.