[1]
M. Lewartowska-Zychowicz, „Profilowanie jako narzędzie oswajania obcego na przykładzie wybranych prawicowo i liberalnie zorientowanych tygodników opinii”, HW, t. 22, nr 61, s. 35-45, mar. 2023.