[1]
E. Jaglarz i A. Popiel, „Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową ”, HW, t. 22, nr 61, s. 137-148, mar. 2023.