[1]
J. Pawlak, „Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”, HW, t. 13, nr 28, s. 157-169, grudz. 2014.