[1]
W. Pasierbek, „Edytorial: Moc i niemoc myślenia”, HW, t. 8, nr 16, s. 5-7, grudz. 2009.