[1]
T. Myjak, „Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy”, HW, t. 15, nr 35, s. 217-231, grudz. 2016.