[1]
W. Popczyk, „Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”, HW, t. 15, nr 34, s. 103-121, lis. 2016.