[1]
D. M. Wiśniewska, „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności.”, HW, t. 15, nr 34, s. 157-173, lis. 2016.