[1]
J. Lubacha-Sember, „Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet”, HW, t. 15, nr 34, s. 343-360, lis. 2016.