[1]
G. Wronowska, „Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji”, HW, t. 15, nr 35, s. 199-215, grudz. 2016.