[1]
K. Wach, „Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów”, HW, t. 15, nr 35, s. 11-27, grudz. 2016.