[1]
T. Łuczka i M. Rembiasz, „Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne”, HW, t. 15, nr 34, s. 27-47, lis. 2016.