[1]
W. Zysk, „Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży”, HW, t. 15, nr 35, s. 335-344, grudz. 2016.