Pasierbek, W. „Człowiek I Pedagogika Na Progu Nowego tysiąclecia”. Horyzonty Wychowania, T. 1, nr 1, marzec 2017, s. 5-7, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1173.