Albański, Łukasz. „The New Brave World of Race? Interracial Adoption and the Issue of Racial Categorization”. Horyzonty Wychowania, T. 16, nr 37, czerwiec 2017, s. 87-101, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1256.