Melosik, Z. „Globalizacja, Amerykanizacja I Procesy (glo)kalizacji. Konteksty I Kontrowersje”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 41, wrzesień 2018, s. 11-27, doi:10.17399/HW.2018.174101.