Świętek, A. W. „Edukacja Formalna Na Rzecz przedsiębiorczości Wobec współczesnych Wyzwań Cywilizacyjnych”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 189-97, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1561.