Klimek, G. „Wolność I otwartość Jako składnik Aktywizacji przedsiębiorczości studentów”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 179-88, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1568.