Wiśniewska, D. „Przedsiębiorczość Uczelni W kontekście Zmian Ustawy O Szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 83-92, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579.