Stabryła-Chudzio, K. „Polityka Unii Europejskiej W Zakresie Wspierania przedsiębiorczości W Edukacji – Aspekty Finansowe”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 73-82, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582.