Zysk, W. „Kształcenie Postaw uczniów Wobec Rozwoju Globalnego”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 219-27, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1583.