Pędziwiatr, E., i J. Kulczycka. „Oferta Edukacyjna Polskich Uczelni Technicznych W Obszarze CSR”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 93-102, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589.