Grabińska, B. A. „Sytuacja Zawodowa absolwentów wyższych Uczelni Ekonomicznych wchodzących Na Rynek Pracy W świetle Zmian W Finansowaniu Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 155-66, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593.