Pindór, T. „Kształcenie studentów Uczelni Technicznej Z Wykorzystaniem Aktywnych Metod Rozwoju przedsiębiorczości Oraz innowacyjności”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 103-12, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594.