Sajdera, J. „Mobilność Edukacyjna Przejawem motywów przedsiębiorczych W doświadczeniach właścicielek Niepublicznych placówek Edukacyjnych”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 145-54, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595.