Adamczyk, M. „Profil wykształcenia Ekonomicznego a skłonność Do Podejmowania Ryzyka”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 113-2, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1602.