Siemieniak, P., M. Rembiasz, i A. Ruta. „Zarządzanie zespołem Jako Kompetencja przedsiębiorcy Na Podstawie Analizy Zachowań studentów”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 135-44, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604.