Smutek, H. „Znaczenie Strategii Relacyjnych W Stymulowaniu innowacyjności”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 241-50, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1638.