Wach, K. „MOOCs Jako Otwarte Zasoby Edukacyjne wspierające Edukację Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 209-18, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1646.