Pera, B. „Kształcenie umiejętności Zawodowych W Zakresie Handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 229-40, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1648.