Kowalski, M., W. Pasierbek, i E. Kowalska. „Editorial: Contemporary Discourses in Education”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 41, wrzesień 2018, s. 7-8, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1677.