Pera, B., i W. Pasierbek. „Edytorial Vol. 17, Nr 44”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 5-6, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1730.