Pasierbek, W. „Antropologia Immanentno-Transcendentalna Dialogu I Jej Implikacje Edukacyjne”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 253-64, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1739.