Telicki, M. „Pedagogika Pastiszu – Co spodobałoby Się Ignacemu Loyoli W Nowych Wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?”. Horyzonty Wychowania, T. 21, nr 57, marzec 2022, s. 51-61, doi:10.35765/hw.2022.57.07.