Sieradzka-Baziur, B. „Rozwój Duchowy Dziecka W Pedagogice Janusza Korczaka”. Horyzonty Wychowania, T. 21, nr 58, czerwiec 2022, s. 11-21, doi:10.35765/hw.2022.2158.03.