Sieradzka-Baziur, B. „Edytorial: Horyzonty duchowości”. Horyzonty Wychowania, T. 21, nr 58, czerwiec 2022, s. 5, doi:10.35765/2158.01.