Bochniarz, K., i M. Witkowska. „Rekonstrukcja Historyczna – Czy Pasja Chroni Przed uzależnieniem?”. Horyzonty Wychowania, T. 21, nr 59, wrzesień 2022, s. 123-34, doi:10.35765/hw.2022.2159.13.