Jaglarz, E., i A. Popiel. „Wybrane Aspekty religijności U osób Z niepełnosprawnością Ruchową ”. Horyzonty Wychowania, T. 22, nr 61, marzec 2023, s. 137-48, doi:10.35765/hw.2023.2261.13.