Czerwińska, K. „ Mine or Alien? The Experience of Body and Corporeality in Sudden Vision Loss ”. Horyzonty Wychowania, T. 22, nr 62, czerwiec 2023, s. 53-62, doi:10.35765/hw.2023.2262.07.