Kmiecik-Jusięga, K. „Cele Logoprofilaktyki, Nowej Koncepcji Zapobiegania Zachowaniom Ryzykownym młodzieży. Założenia Teoretyczne ”. Horyzonty Wychowania, T. 22, nr 62, czerwiec 2023, s. 121-30, doi:10.35765/hw.2023.2262.13.