Pawlak, J. „Wzmacnianie Poczucia podmiotowości studentów Jako Czynnik sprzyjający kształtowaniu Postaw przedsiębiorczych”. Horyzonty Wychowania, T. 13, nr 28, grudzień 2014, s. 157-69, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/29.