Sieradzka-Baziur, B. „Zarys Metodyki Pracy Mediatora W Sprawach Cywilnych, Red. Naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, Ss. 221.”. Horyzonty Wychowania, T. 13, nr 27, czerwiec 2015, s. 167-9, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/297.