Sieradzka-Baziur, B. „Lęki "homo loquens" I "Homo scribens"”. Horyzonty Wychowania, T. 10, nr 19, czerwiec 2011, s. 125-48, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314.