Sajdera, J. „Społeczny Kontekst Edukacji W Okresie dzieciństwa”. Horyzonty Wychowania, T. 10, nr 19, czerwiec 2011, s. 232-9, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/320.