Kaczmarska-Krawczak, J. „Współpraca Nauki I Biznesu W Polsce Na przykładzie Regionu łódzkiego”. Horyzonty Wychowania, T. 13, nr 28, grudzień 2014, s. 237-48, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/34.